Kennemerbax-geneesmiddeldistributie-op-maat-logo

Assortiment

Alle niet orale medicatie Geneesmiddelen die te groot zijn voor de machines.
Penicillines en Cefalosporines

Iedere maand wordt het actuele assortiment inclusief de wijzigingen aan de afnemers gemaild. Ook tussentijdse wijzigingen of leveringsproblemen worden per mail doorgegeven.

Er wordt bij het verpakken zoveel mogelijk uitgegaan van het goedkoopste alternatief. Bij substitutie wordt de afnemer per mail op de hoogte gesteld.

OW middelen worden in een apart zakje verpakt evenals risicovolle medicatie ( RiFas klasse 4/ 5)

Richt een verzoek per mail aan info@kennemerbax.nl over opname in het assortiment. De apotheker beslist hierover en streeft ernaar u dezelfde dag  per mail te informeren

OW medicatie is altijd in een apart zakje verpakt en voorzien van de letters (OW) achter de geneesmiddelnaam

Risicovolle medicatie is altijd in een apart zakje  verpakt voorzien van de letters (RV) achter de geneesmiddelnaam.

Wanneer het kenmerk van medicatie wijzigt, wordt dat in de gehele database aangepast. Hierdoor staat altijd het juiste kenmerk op het zakje geprint of d.m.v. een etiket weergegeven.

Aanvraag extra rollen

Een spoedrol kan uitsluitend worden aangevraagd na telefonisch overleg, na fiat  gevolgd door een aanvraag per mail, met als onderwerp SPOEDROL en de naam van de patiënt.  De rol kan binnen 3 uur geproduceerd worden.

Aan het produceren van een spoedrol zijn geen kosten verbonden. Spoedrollen worden niet bezorgd, maar dienen door de apotheek zelf opgehaald te worden. Is dit niet mogelijk dan zullen de kosten van de koerier worden doorberekend aan de apotheek.

Vakantierollen worden per mail aangevraagd, onder vermelding van naam, afdeling, periode en ophaal/bezorgtijd. Vakantierollen worden bezorgd als ze met de reguliere ritten mee kunnen en dienen anders door de apotheek zelf te worden opgehaald.

Een spoedrol/vakantierol heeft een maximaal lengte van 8 weken (2 maanden).

Verpakkingsmogelijkheden

Rollen kunnen op 3 manieren worden geproduceerd:

∙ Multidose: verschillende tabletten in een zakje met een maximum van 5 verschillende geneesmiddelen

∙ Comidose: dezelfde geneesmiddelen in een zakje

∙ Unitdose: ieder geneesmiddel apart per zakje verpakt

Het is mogelijk de rollen te leveren inclusief de toedienlijst. Kennemerbax kan bij de afnemers die gebruik maken van dezelfde automatiseringscluster de toedienlijsten printen. Afnemers buiten de cluster dienen de lijsten zelf te printen en aan  Kennemerbax te leveren die deze dan meeverpakt.

De toedienlijsten worden direct na het verwerken van het ingestuurde bestand uitgeprint. De rol wordt verpakt in een brievenbusenveloppe met venster, inclusief de toedienlijst. De NAW gegevens van de toedienlijst dienen als adresdrager voor de enveloppe.

Nieuwe baxterpatiënten

Een nieuwe patiënt hoeft niet apart te worden aangemeld, tenzij hij/zij medicatie gebruikt die niet in het assortiment voorkomt. Richt in dat geval eerst een verzoek per mail over opname in het assortiment zodat de medicatie besteld kan worden.

Baxterbestanden

Met ieder afnemer zijn  afspraken gemaakt over de tijden waarop de bestanden bij Kennemerbax binnen moeten zijn.  Als bestanden niet op tijd binnen zijn, kan de productie van de rollen niet plaatsvinden.

Er wordt geen mail gestuurd dat de bestanden zijn binnen gekomen, wel wordt er contact opgenomen als een bestand volgens de planning ontbreekt.

Bestanden kunnen uitsluitend digitaal worden aangeleverd via de Baxtermodule van het AIS.

Neem telefonisch contact op voor overleg. De kosten voor het gewijzigde bestand worden doorberekend aan de apotheek.

Neem telefonisch contact op om te overleggen over een andere levertijd.

Verantwoordelijkheden

De apotheek is verantwoordelijk voor de integriteit van de bestanden.

Kennemerbax is verantwoordelijk voor de inhoud van de zakjes.

De apotheek die de bestanden aanlevert is verantwoordelijk voor de medicatiebewaking en de zorg rond de patiënt.

Klachten

Klachten kunnen uitsluitend per mail worden doorgegeven, onder vermelding van de geconstateerde (vermeende) afwijking,  naam van de  patiënt, afdeling en nummer van het zakje. 

Klachten worden dezelfde dag afgehandeld.