Kennemerbax-geneesmiddeldistributie-op-maat-logo

Flexibel

Kennemerbax is een flexibele organisatie, die snel kan inspelen op de wensen van de klant.
Na overleg kunnen speciale aanvragen meestal binnen 2-3 uur gehonoreerd worden.
Handig voor de vele mutaties in medicatie in verpleegtehuizen, voor acute opnames en vakantieaanvragen.